ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Capcut ที่ตอบสนอง Learning style ของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการ […]

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Capcut ที่ตอบสนอง Learning style ของนักศึกษา Read More »

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.อนุช

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) Read More »

4 ขั้นตอนย้ายไฟล์ง่าย ๆ สำหรับชาว มข.

4 ขั้นตอนย้ายไฟล์ง่าย ๆ สำหรับชาว มข. ย้ายข้อมูลจาก Goo

4 ขั้นตอนย้ายไฟล์ง่าย ๆ สำหรับชาว มข. Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เปิดรับผลงานเพื่อเ

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 Read More »

ประกาศผลทุนสนับสนุน KKU e-learning ปีการศึกษา 2566

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เปิดรับสมัครรับทุน

ประกาศผลทุนสนับสนุน KKU e-learning ปีการศึกษา 2566 Read More »

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เปิดคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้านการทำงานร่วมกัน

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดคอร์

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เปิดคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้านการทำงานร่วมกัน Read More »

โครงการทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ KKU e-Learning และ KKUx ประจำปี 2566

ประเภททุน KKU e-learning จำนวน 18 ทุน(วิชา) ทุนละ 25,00

โครงการทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ KKU e-Learning และ KKUx ประจำปี 2566 Read More »

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม Generative AI & Metaverse : เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการเรียนการสอนในอนาคต

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์นว

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม Generative AI & Metaverse : เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการเรียนการสอนในอนาคต Read More »

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Google Looker Studio” ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 7 และ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ศูนย์น

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Google Looker Studio” ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน และระบบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.&

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน และระบบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Read More »

Scroll to Top