ข่าวศูนย์นวัตกรรมฯ

_KKU7949
14
Jan
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นวัตกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำกระเช้าเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning
13
Jan
ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมหนุนอาจารย์มข.ใช้ e-Learning

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning KKU เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สร้างรูปแบบการเรียนแบบ Flipped Classroom โดยแบ่งระดับการเรียนรู้เป็นสองระดับ คือ ขั้นเริ่มต้น (Basic) และ ขั้นสูง (Professional) ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2563

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
IMG_9050
10
Jan
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงเช้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) ครั้งที่ 1 และช่วงบ่าย การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) ครั้งที่ 1

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
Tags: e-Learning, อบรม,
banner
19
Dec
ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมอบรม “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning”

ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมอบรม “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning” ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2563 โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 ระดับ 1. ระดับ Basic 2. ระดับ Professional

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
banner_u-school-mentoring-esan
18
Dec
U-School-Mentoring Upper Northeastern Network

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
1
06
Dec
บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ปฏิบัติงานฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับเครือข่ายผลิตสื่อและ e-Learning มข. ปฏิบัติงานฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,