ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เปิดรับผลงานเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 นั้น ในการนี้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ขอประกาศผลการพิจารณาการให้ทุน ดังรายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3180/2566 

👉 ลิงก์ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 3180/2566 : https://kku.world/kkuebook 

Scroll to Top