ประกาศผลทุนสนับสนุน KKU e-learning ปีการศึกษา 2566

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เปิดรับสมัครรับทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ KKU e-learning ปีการศึกษา 2566 นั้น ในการนี้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ขอประกาศผลการพิจารณาให้ทุน ดังรายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 2969/2566
👉ลิงก์ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 2969/2566 : https://kku.world/9fr8w
Scroll to Top