จุดประกายการพัฒนาทักษะของคุณ กับคอร์สออนไลน์ ทักษะที่จำเป็นในอนาคต Skill of Tomorrow

คอร์สออนไลน์ที่จะสร้างให้คุณมีทักษะในการทำงาน ให้ทันต่อโลกการศึกษาและธุรกิจยุคใหม่ ทักษะการทำงานในอนาคตที่องค์กรต้องการ คุณจะพัฒนาตนเองด้านใดบ้าง ศึกษาได้ที่ KKUx 
🔸ทักษะการเรียนรู้เชิงรุก และมีกลยุทธ์การเรียนรู้
– เจาะลึกการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้อยู่รอดในยุคปัญญาประดิษฐ์
🔹️ทักษะความคิดสร้างสรรค์, ความคิดริเริ่ม, และความเป็นต้นฉบับ
– ความคิดสร้าง ทักษะที่จะทำให้มนุษย์อยู่รอดในยุค AI ครองโลก
🔹️ทักษะความคิดสร้างสรรค์, ความคิดริเริ่ม, และความเป็นต้นฉบับ
– เล่าได้รสตะวันออก
🔹️ทักษะความคิดสร้างสรรค์, ความคิดริเริ่ม, และความเป็นต้นฉบับ
– เล่าได้เรื่องตะวันตก
🔹ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม
– ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
🔹️ทักษะการจัดการความเครียด ยืดหยุ่น และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
– ดนตรี…ยาใจ
🔸ทักษะการแก้ไขปัญหาซับซ้อน
– พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาซับซ้อนด้วย Soft Skill
🔹️ทักษะความสามารถในการใช้ ควบคุม ดูแลเทคโนโลยี
– สรุปเทคโนโลยีใหม่ เอาใจสายคอมพิวเตอร์
🔸ทักษะความเป็นผู้นำและการมีอิทธิพลต่อสังคม
– ทักษะการทำงานร่วมกัน
🔸ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการวิเคราะห์
– Critical Thinking เพราะการคิดที่ดีสร้างได้
  • เรียนฟรี แบบออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร ได้ที่ https://x.kku.ac.th
  • สมัครเรียนคอร์สออนไลน์ ทักษะที่จำเป็นในอนาคต Skill of Tomorrow ได้ที่ https://kku.world/yobiz
ผลิตโดย : นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Scroll to Top