ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับโรงพยาบาลขอนแก่น ดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนและระบบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. […]

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับโรงพยาบาลขอนแก่น ดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนและระบบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Read More »

ศูนย์นวัตกรรมฯ มข. จัดอบรมหนุนอาจารย์สร้างบทเรียนออนไลน์รูปแบบ Interactive สนับสนุนบทเรียนออนไลน์แพลตฟอร์ม KKU e-Learning

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ศู

ศูนย์นวัตกรรมฯ มข. จัดอบรมหนุนอาจารย์สร้างบทเรียนออนไลน์รูปแบบ Interactive สนับสนุนบทเรียนออนไลน์แพลตฟอร์ม KKU e-Learning Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม “การออกแบบและพัฒนาบทเรียน E-LEARNING เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่”

หัวข้อ การออกแบบการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom บนแพลต

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม “การออกแบบและพัฒนาบทเรียน E-LEARNING เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่” Read More »

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้บริการระบบ Video Conference ในการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

        วันที่ 26 กันยายน 2565 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้บริการระบบ Video Conference ในการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล ประจำปี 2565

        เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล ประจำปี 2565 Read More »

การใช้งานแอปพลิเคชั่น Line เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ

        บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รั

การใช้งานแอปพลิเคชั่น Line เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ Read More »

Scroll to Top