ทุนสนับสนุน

ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 รอบ 2

สนับสนุนทุนละ 50,000 บาท สำหรับตำราหรือหนังสือที่พร้อมเ […]

ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 รอบ 2 Read More »

ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567

สนับสนุนทุนละ 50,000 บาท สำหรับตำราหรือหนังสือที่พร้อมเ

ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เปิดรับผลงานเพื่อเ

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 Read More »

ประกาศผลทุนสนับสนุน KKU e-learning ปีการศึกษา 2566

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เปิดรับสมัครรับทุน

ประกาศผลทุนสนับสนุน KKU e-learning ปีการศึกษา 2566 Read More »

โครงการทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ KKU e-Learning และ KKUx ประจำปี 2566

ประเภททุน KKU e-learning จำนวน 18 ทุน(วิชา) ทุนละ 25,00

โครงการทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ KKU e-Learning และ KKUx ประจำปี 2566 Read More »

ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเ

ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2563

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2563 Read More »

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตตำราที่มีคุณภาพ

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563 Read More »

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562 Read More »

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2561

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพ

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2561 Read More »

Scroll to Top