ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 รอบ 2

สนับสนุนทุนละ 50,000 บาท สำหรับตำราหรือหนังสือที่พร้อมเ […]

ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 รอบ 2 Read More »

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมการออกแบบและพัฒนาบทเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามแนว AUN-QA โดยใช้ KKU Digital Classroom

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมการออกแบบและพัฒนาบทเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามแนว AUN-QA โดยใช้ KKU Digital Classroom Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมผลิตวิดีโอเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล

ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมผลิตว

ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมผลิตวิดีโอเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล Read More »

ฝ่ายดิจิทัลจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะและความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (Digital Leadership Essentials Workshop)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก

ฝ่ายดิจิทัลจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะและความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (Digital Leadership Essentials Workshop) Read More »

ศูนย์นวัตกรรมจัดอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนอง Learning Style ของผู้เรียน ด้วย iPad

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์

ศูนย์นวัตกรรมจัดอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนอง Learning Style ของผู้เรียน ด้วย iPad Read More »

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนว AUN-QA โดยใช้ LMS เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนว AUN-QA โดยใช้ LMS เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Read More »

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พงษ์พิทยา

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Read More »

ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567

สนับสนุนทุนละ 50,000 บาท สำหรับตำราหรือหนังสือที่พร้อมเ

ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 Read More »

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมเรื่อง Generative AI เพื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจั

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมเรื่อง Generative AI เพื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ Read More »

จุดประกายการพัฒนาทักษะของคุณ กับคอร์สออนไลน์ ทักษะที่จำเป็นในอนาคต Skill of Tomorrow

คอร์สออนไลน์ที่จะสร้างให้คุณมีทักษะในการทำงาน ให้ทันต่อ

จุดประกายการพัฒนาทักษะของคุณ กับคอร์สออนไลน์ ทักษะที่จำเป็นในอนาคต Skill of Tomorrow Read More »

Scroll to Top