ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เปิดคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้านการทำงานร่วมกัน

📢 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดคอร์สออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skill ที่เป็นทักษะสำคัญในอนาคต โดยเน้นทักษะด้านการทำงานร่วมกัน และการอิทธิพลต่อสังคม (leadership and social influence) ซึ่งนำเสนอบนแพลตฟอร์ม KKUx สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเหล่านี้

📍 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ และการมีอิทธิพลต่อสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. ผู็เรียนได้เรียนจากการนำเสนอตัวอย่างผู้นำที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 

📍 เนื้อหาของบทเรียน
1. ความหมายของผู้นำ
2. ทักษะความเป็นผู้นำ
3. แนะนำวิธีสร้างแรงบันดาลใจ งัดไอเดียจากเพื่อนร่วมทีม
4. คุณจะเลือกเป็นผู้นำแบบไหน
5. Working Style ในแบบผู้นำ

🌐 เริ่มเรียนได้แล้ววันนี้ที่  : https://kku.world/regcollab66

Scroll to Top