Dr.Samart

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2563

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2563 Read More »

Workshop การผลิตสื่อวิดีโอการสอนแบบ Flipped Classroom

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตวิดีโอสำหรับจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom” เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตสื่อการสอนได้ด้วยตนเองทั้งยังได้สื่อที่มีคุณภาพ

Workshop การผลิตสื่อวิดีโอการสอนแบบ Flipped Classroom Read More »

U-School Mentoring เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

U-School Mentoring เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Read More »

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ KKU e-Learning

ด้วยมีปริมาณการใช้งาน KKU e-Learning สูงมาก ทำให้จำเป็นต้องขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยเร่งด่วน จึงต้องปิดปรับปรุงระบบ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ KKU e-Learning Read More »

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตตำราที่มีคุณภาพ

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563 Read More »

วิธีนำเข้านักศึกษาในรายวิชา KKU e-learning

วิธีนำเข้านักศึกษาในรายวิชาในแบบต่างๆ และการนำเข้าด้วยอาจารย์เองผ่าน KKU Custom Enroll

วิธีนำเข้านักศึกษาในรายวิชา KKU e-learning Read More »

บันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรม OBS

บันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรม OBS รองรับ Windows, Mac, Linux ใช้ฟรีสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้หลายอย่าง เช่นแทรกหน้าจอ Tablet, iPad มีภาพผู้สอนแทรกลงได้

บันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรม OBS Read More »

Scroll to Top