ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมผลิตวิดีโอเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล

📣📣ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมผลิตวิดีโอเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล
 
🎥📱วิดีโอมีเนื้อหา
✅ความฉลาดทางดิจิทัล (KKU DQ)
✅Generative AI
✅ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ
✅ดูรายละเอียดโครงการและหัวข้อ https://kku.world/kkufun
 
📌 ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1️⃣ นักศึกษาศึกษาโครงการและหัวข้อ
2️⃣ สมัครและเลือกหัวข้อที่ต้องการผลิตวิดีโอ คลิกลิงก์ https://kku.world/1432024
3️⃣ ดำเนินการผลิตวิดีโอตามเงื่อนไขและหัวข้อที่เลือกในข้อ 2
4️⃣ ส่งผลงานวิดีโอ คลิกลิงก์ https://kku.world/1532024 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 
💡วิดีโอตัวอย่าง เป็นไอเดียสำหรับน้องๆ จ้า https://kku.world/vdosample
 
📞 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 4320 2899 , 06 5635 3229
Scroll to Top