ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับโรงพยาบาลขอนแก่น ดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนและระบบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน และระบบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้อง Smart Classroom 630 ศูนย์นวัตกรรมฯ ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ ซึ่งทางคณะดูงานได้เยี่ยมชมสถานที่ที่ให้บริการผลิตสื่อการสอนแนวใหม่ KKU Production House และห้องประชุมออนไลน์ ทั้งด้านระบบการจองห้อง การให้บริการแก่ผู้ขอรับและอุปกรณ์ในการให้บริการเพื่อนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ากับห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ภาพกิจกรรม : https://kku.world/rz9lv

Scroll to Top