ศูนย์นวัตกรรมฯ มข. จัดอบรมหนุนอาจารย์สร้างบทเรียนออนไลน์รูปแบบ Interactive สนับสนุนบทเรียนออนไลน์แพลตฟอร์ม KKU e-Learning

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Resources : Interactive Content & Graphic ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและกระตุ้นผู้เรียนด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนให้สื่อการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ ผศ. ดร.พงษ์พิทยา สัพโส และ นางสาวมณฑิชา พิทยาเสถียร ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ admin ผู้ดูแลระบบ KKU e-Learning
 
เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย การบริหารจัดการรายวิชา KKU e-Learning การสร้าง Video Interactive ด้วย Edpuzzle และ การสร้าง Interactive ด้วย H5P ซึ่งรองรับ Moodle สามารถใช้งานร่วมกับระะบบ KKU e-Learning ได้ ณ ห้อง Smart Classroom 734 KKU Production House อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7
 
ภาพกิจกรรม : https://kku.world/hv2r5
ติดตามหรือดูหลักสูตรอบรมอื่นๆ ได้ที่ https://skills-shelf.kku.ac.th/dcert
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
ltic.edu@kku.ac.th
เบอร์ภายใน 42510, 42511
โทร 098-9263653
ข่าว : มณฑิชา พิทยาเสถียร
ภาพ : นรศิษฏ์ เปล่งรัศมี และ รวิภาส ภูแสง
Scroll to Top