ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน และระบบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จำนวน 57 คน  เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน และระบบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้อง Smart Classroom 630 ศูนย์นวัตกรรมฯ ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ

กิจกรรมในงานมีการนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและน่าสนใจ นักศึกษาได้มีโอกาสได้สัมผัสการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจ รวมถึงการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การนำ AI มาช่วยในการผลิตสื่อการเรียนการสอน การสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่กำหนดเนื้อหาตามความต้องการของนักเรียนโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอและพูดคุยเกี่ยวกับระบบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่ ระบบ KKU e-Learning แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ได้รับการพัฒนาและดูแลโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ที่สะดวกและเหมาะสมกับสถานการณ์และเวลาของเขา ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น วิดีโอการบรรยาย, วัดความเข้าใจด้วยแบบทดสอบออนไลน์, และการส่งงานออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และศึกษาได้ตามความสะดวกของตนเอง และระบบ KKUX แพลตฟอร์มส่งเสริมความเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ด้วยความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน

KKU Production House มีบทบาทรับผิดชอบในการผลิตสื่อและคอนเทนต์มัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นในการสร้างสื่อเพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้ การสร้างค่าความรู้ และการแชร์ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจและประสบการณ์ร่วมกันในชุมชนมหาวิทยาลัยและสังคมทั้งกว้างขวาง

ภาพกิจกรรม : https://kku.world/qrevl 

Scroll to Top