banner

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธนา สุมามาลย์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ บุคลากรศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ในโอกาสได้รับรางวัล “วิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ” (ระดับปริญญาเอก)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธนา สุมามาลย์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ บุคลากรศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ในโอกาสได้รับรางวัล “วิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ” (ระดับปริญญาเอก) Read More »

9 ข้อดีของการสร้างบทเรียนออนไลน์บน KKU eLearning

ใกล้จะเปิดเทอมแล้ว วันนี้เรามีข้อดีของการสร้างบทเรียนออ

9 ข้อดีของการสร้างบทเรียนออนไลน์บน KKU eLearning Read More »

Scroll to Top