ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธนา สุมามาลย์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ บุคลากรศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ในโอกาสได้รับรางวัล “วิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ” (ระดับปริญญาเอก)

Scroll to Top