ทุนตำรา

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตตำราที่มีคุณภาพ

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ดำเนินโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 Read More »

Scroll to Top