9 ข้อดีของการสร้างบทเรียนออนไลน์บน KKU eLearning

ใกล้จะเปิดเทอมแล้ว วันนี้เรามีข้อดีของการสร้างบทเรียนออนไลน์บนระะบบ KKU e-Learning มาฝากอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดเวลาในการสอนทำให้อาจารย์มีเวลาในการเตรียมการสอนและออกแบบกิจกรรมการสอนมากขึ้น ด้วย 9 ข้อดีของ KKU e-Learning ที่เราสรุปมาให้ ดังนี้

1.สอนครั้งเดียว เรียนได้ตลอดไม่จำกัด 

เมื่อเราต้องสอนบรรยายเนื้อหาเดิมๆ ซ้ำๆ จะดีกว่ามั้ย? ถ้าเราทำเป็นบทเรียนออนไลน์ โดยการบันทึกสื่อการสอน นักศึกษาสามารถเรียนซ้ำได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา เรียนแล้วไม่เข้าใจก็สามารถกลับมาทบทวนซ้ำได้ไม่จำกัด

2.อาจารย์มีเวลามากขึ้น

ลดการสอนบรรยายเนื้อหาเดิมๆ ซ้ำๆ ทำให้อาจารย์มีเวลามากยิ่งขึ้น และมีเวลาเพิ่มขึ้นในการออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาให้กับผู้เรียน 

3.ผู้เรียนไม่พลาดเนื้อหาที่สอน แม้ไม่ได้มาเรียน

ในยุคโควิด-19 แม้ผู้เรียนหรือผู้สอนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้เรียนก็ไม่พลาดที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาแม้อยู่ที่บ้าน สามารถมอบหมายการบ้านหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ทั้งยังสามารถติดตามผู้เรียนได้ผ่านระบบ Assignment

4.มีระบบจัดการบทเรียนด้วยตนเอง การติดตามผู้เรียน และการทำแบบทดสอบ

อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการรายวิชาได้ด้วยตนเอง พร้อมคู่มือการใช้งาน

5.รองรับการสอนแบบ Flipped Classroom

รองรับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพด้วยการสอนแบบ Flipped Classroom การเรียนรู้ก่อนเข้าชั้นเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสาน หลากหลายทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น

6.รองรับการสร้างแบบทดสอบและตรวจคำตอบอัตโนมัติ

มีแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน แบบประเมิน และตรวจคำตอบอัตโนมัติ

7.การมอบหมายการบ้านหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่ม (Assignment) 

รองรับการมอบหมายงาน การบ้านหลังเรียน รวมไปถึงสามารถติดตามผู้เรียนได้

8.Discussion board ให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีกระดานสนทนาสำหรับให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนหรือระดมความคิดเห็น

9.การจัดการระบบข้อสอบ Quiz และคลังข้อสอบ 

รองรับการจัดสอบออนไลน์ที่รองรับผู้สอบพร้อมกันได้มากถึง 2,000 คน

บริการเสริม

เรามีทีมแอดมินคอยดูแลและให้คำปรึกษา

แวะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ https://e-learning.kku.ac.th

หรือโทรศัพท์ 043-202899 ต่อ 42525

เบอร์ภายใน 42525

email : ltic.psli@kku.ac.th

“มาสร้างบทเรียนออนไลน์กับเรานะคะ 

แล้วอาจารย์จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้น”

Scroll to Top