ทุนสนับสนุน

โครงการทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ KKU e-Learning และ KKUx ประจำปี 2566

ประเภททุน KKU e-learning จำนวน 18 ทุน(วิชา) ทุนละ 25,00 […]

โครงการทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ KKU e-Learning และ KKUx ประจำปี 2566 Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2563

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2563 Read More »

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตตำราที่มีคุณภาพ

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ดำเนินโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 Read More »

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562 Read More »

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2559

[:en]เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง[:]

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2559 Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา

[:th] สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับส

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา Read More »

ทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

[:th]ผ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักนวัตกรรมกา

ทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมการสอนด้วยภาษาอังกฤษ Read More »

Scroll to Top