โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นวัตกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำกระเช้าเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top