โครงการทำความดีเพื่อ มข.ได้ร่วมกิจกรรมนักศึกษา มข.รักในหลวง

โครงการทำความดีเพื่อ มข. วันที่ 2-3 มิ.ย.59 นำโดย ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย ประธานโครงการและคณะกรรมการ ร่วมด้วยบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และนักศึกษา มข. จำนวน 31 คน ได้ร่วมกิจกรรมนักศึกษา มข.รักในหลวง โดยมีกิจกรรมดังนี่
2 มิ.ย.59 สักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
3 มิ.ย.59 ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมมหาราชวัง เข้าชมวัดพระแก้ว วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ และพระที่นั่งวิมานเมฆ
สำหรับกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย และเรียนรู้วัฒนธรรม รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติ และสถาบัน

Scroll to Top