โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7

[:th]โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 ได้เปิดให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมทำโครงงานคุณธรรม โดยจะมีการสัมมนา \”วิธีการทำโครงงานคุณธรรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์  คลิกสมัครเข้าร่วมสัมมนา ..

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด
1. โครงการทำความดีเพื่อ มข.
2. ผังขั้นตอนการดำเนินโครงการ จำแนกตามประเภทของโครงงาน
3. ประกาศหลักเกณฑ์การใช้ทุนสนับสนุนจัดทำโครงงานคุณธรรม
4. กำหนดการสัมมนา \”วิธีการทำโครงงานคุณธรรม\” วันที่ 11 ตุลาคม 2558
5. แบบฟอร์มเสนอโครงงานคุณธรรม ประเภท 1
6. แบบฟอร์มเสนอโครงงานคุณธรรม ประเภท 2

\"goodkku001\"[:en]The 7th period of Making Good Things for Khon Kaen University Project is held for teachers, staffs, and students from Khon Kaen University and Demonstration School of Khon Kaen University to join in making of virtue project. The topic of the seminar is “Methods of making virtue project” will be held on October 11, 2015, from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. At Seminar Room 2, 9th Floor, Pienvichit Building, Faculty of Engineering. Click to join conference..

Download files
1. Making Virtue Project for Khon Kaen University
2. The plan of the steps for making project, divided into the types of project.
3. Criterion announcement for the payment for the support of virtue project
4. Agenda of seminar on the topic of “Methods of making virtue project” on October 11, 2015.
5. Application form of virtue project (type1)
6. Application form of virtue project (type2)

 

 

 [:]

Scroll to Top