แจ้งปิดปรับปรุงระบบ KKU e-Learning

ด้วยมีปริมาณการใช้งาน KKU e-Learning สูงมาก ทำให้จำเป็นต้องขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยเร่งด่วน จึงต้องปิดปรับปรุงระบบ ในวันที่ 4 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบ โดยในระหว่างการปิดระบบปรับปรุง ของดการให้มีการส่งงานหรือส่งไฟล์ในระบบ

Scroll to Top