เปิดรูปแบบการเรียนรู้แบบเด็กอัจฉริยะ

\"\"สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Smart Learning, Smart Learners โดย เด็กชายธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี เด็กอัจฉริยะ 1 ใน 15 ของโลก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเด็กชายธนัช มีความสามารถพิเศษหลากหลายทั้งศิลปะ ดนตรี และวิชาการ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ จะเล่าถึงเทคนิควิธีการเรียนรู้ในรูปแบบขอ¬งแฟมิลี่ อคาเดมี่
คุณธนู เปลวเทียนยิ่งทวี และ คุณวัชราภรณ์ เปลวเทียนยิ่งทวี ผู้ปกครอง ได้กล่าวว่า คุณพ่อ คุณแม่มองธนัชเป็นเพียงเด็กชายธรรมดา เพียงแต่เขามีโอกาสในการเรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากเรียน หากทุกท่านในฐานะคุณครู คุณพ่อ คุณแม่ มองได้ว่าเด็กอยากจะเรียนอะไรและเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้แบบ Smart Learning เขาจะเป็นเด็กที่เก่งและเป็นเด็กที่ Smart Learners
เด็กชาย ธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเองไว้ว่า กระผมเองได้มีคุณพ่อ คุณแม่เป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้ ซึ่งเรียกว่า แฟมิลี่ อคาเดมี่ ทุกวิชาผมเรียนรู้ด้วยตนเองแต่หากไม่เข้าใจจะขอความชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ และโลกอันกว้างใหญ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของผม ผมมีอิสระในการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ ผมจะเลื่อนชั้นตามความสามารถในการเรียนของผม ตามรางเรียนของผมเป็นไปตามการยืดหยุ่นของครอบครัวของผม ในทุกวิชาผมจะเริ่มต้นโดยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเสมอ ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ได้เปรียบกว่ายุคก่อนๆ มาก ไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมก็สามารถเรียนรู้ได้จากเทคโนโลยีต่างๆ แต่การจะเรียนได้นั่นมีกุญแจสำคัญ คือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งการเรียนรู้ตามเว็บไซต์ต่างๆ นั้น ส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษ ฉะนั้นเราต้องมีการสร้างความพร้อมให้กับตัวเองด้วย

\"\"\"\"
ในการบรรยายพิเศษใน ครั้งนี้ ได้มีอาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมอย่างมากมาย รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ ให้แก่บุตร หรือตัวผู้เรียน

\"\"\"\"

 

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ 
http://www.youtube.com/watch?v=nrDybWoBKUE
ข่าว : นภาพัฒน์ ชาญสมร
ภาพ : กฤตพร อรรคฮาต

Scroll to Top