อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Dbook Pro

[:th]วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Dbook Pro

\"11057369_763862837074725_8845948530139997280_o\" \"11222924_763862857074723_8251141859654672365_o\"

ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร หลักสูตร 6 ชม. ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ มข.

 

\"12194674_763862887074720_6334939784019463879_o\" \"12183734_763862793741396_1744646785796307697_o\"

[:en]วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Dbook Pro

\"11057369_763862837074725_8845948530139997280_o\" \"11222924_763862857074723_8251141859654672365_o\"

ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร หลักสูตร 6 ชม. ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ มข.

 

\"12194674_763862887074720_6334939784019463879_o\" \"12183734_763862793741396_1744646785796307697_o\"

[:]

Scroll to Top