อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

[:th]อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7 วิทยากรคือ คุณจักรกฤษณ์ มุขพรหม เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

[:en]อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7 วิทยากรคือ คุณจักรกฤษณ์ มุขพรหม เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

[:]

Scroll to Top