อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนพฤศจิกายน 2559

อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรกฤษณ์ มุขพรหมและคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา

\"15033983_1231934216869924_1887830297_o\"
\"14976279_1231934273536585_1880192465_o\"
\"15007767_1231934370203242_75993101_o\"
\"15033936_1231934190203260_956300698_o\"
\"15034074_1231934333536579_274806130_o\"
\"15052152_1231934456869900_953075072_o\"
\"15053218_1231934383536574_1835729859_o\"
\"15053287_1231934440203235_1901133086_o\"
\"15064208_1231934420203237_396630463_o\"
Scroll to Top