หนังสือพิมพ์ข่าวสด ได้เสนอข่าวในหัวข้อ \”มข.เปิดห้องเรียนนำไอทีสร้างสรรค์แนวคิดวิทยาการเป็นเลิศ-ห่วงใยสิ่งแวดล้อม\”

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับที่ 9577 หน้า 19 ได้เสนอข่าวในหัวข้อ \”มข.เปิดห้องเรียนนำไอทีสร้างสรรค์แนวคิดวิทยาการเป็นเลิศ-ห่วงใยสิ่งแวดล้อม\” โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ว่า \”การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดจากความมุุ่งหวังของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์กรีนแอนด์สมาร์ทแคมปัส สำนักนวัตกรรมฯ จึงได้คิดค้นโมเดลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน…\” สามารถอ่านต่อได้ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

Scroll to Top