ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ ปี 2560

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และบุคลากร ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญให้กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่่ายทอดเทคโนโลยี รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

Scroll to Top