สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้จัดกิจกรรม Social Activity

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้จัดกิจกรรม Social Activity ขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ในด้านอื่นที่นอกเหนือจากวิชาการ สร้างความผ่อนคลายหลังจากตรากตรำทำงานหนัก รวมถึงเพิ่มความสามัคคี และความกลมเกลียวกันในการทำงาน โดยกิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง

Scroll to Top