สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ VDO–Based Lesson สำหรับ Flipped Classroom

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ VDO–Based Lesson สำหรับ Flipped Classroom ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร กล่าวเปิดและพบคณาจารย์ที่เข้าร่วมฟังการอบรมครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง หลักการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ VDO–Based Lesson สำหรับ Flipped Classroom โดยใช้ OFFICE MIX และ EDPUZZLE และคุณนรศิษฎ์ เปล่งรัศมี นักวิชาการโสตศึกษา บรรยายเรื่อง การใช้ OFFICE MIX เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งลักษณะเด่นของการใช้ Software Office Mix คือเป็นการเปลี่ยนสไลด์ Power point ธรรมดาให้เป็นแบบออนไลน์ พร้อมการโต้ตอบสำหรับการเรียน สามารถบันทึกวิดีโอหรือเสียงของผู้บรรยายขณะเขียนข้อความหรือวาดรูปบนสไลด์ได้ บันทึกหน้าจอแบบภาพเคลื่อนไหว และสามารถนำบทเรียนออนไลน์ที่สร้างเรียบร้อยแล้วอัพโหลดขึ้นบนเว็บ OFFICE MIX และแบ่งปันลิงค์ให้ผู้อื่นสามารถใช้งานผ่านบราวเซอร์ได้ ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ได้การบรรยายหลักการและการลงมือปฏิบัติการสร้างบทเรียนในรูปแบบ EDPUZZLE ซึ่งลักษระเด่นของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EDPUZZLE คือเป็นการสร้างสรรค์บทเรียนในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ทันทีผ่านเทคโนโลยีการศึกษา เช่น Youtube และ Application ที่สร้างสรรค์สื่ออื่นๆ

Scroll to Top