ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดกิจกรรม Kickoff : Content & Media Designer เพื่อเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมโครงการสร้างนักออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์อย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรม Kickoff : Content & Media Designer เพื่อเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการสร้างนักออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์อย่างมืออาชีพ ที่นอกจากการอบรมให้ความรู้แล้ว ยังมีสิทธิ์เสนอขอรับทุนผลิตบทเรียนออนไลน์ที่ให้เงินทุนสูงถึง 100,000 บาทจำนวน 10 ทุน

โดยกิจกรรม Kickoff ประกอบด้วยการแนะนำรายละเอียดโครงการ หัวข้ออบรมพร้อม Content Experts การแจกของรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมจาก Live ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และ Zoom meeting 

หลักสูตรที่อบรมให้ความรู้กับผู้สมัครประกอบด้วย  1)หลักการสร้างคอนเทนต์ 2)การเขียนสคริปสำหรับดิจิทัลคอนเทนต์ 3)การสร้างสรรค์สื่อจากสคริปต์ และ 4)Media Production โดยมีรายละเอียดการสมัครตามภาพด้านล่างนี้

\"\"

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้– 30 เมษายน 2565

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  https://kku.world/lticcmdkku

Scroll to Top