พี่ปันน้อง KKU Mart ปี 6

\"\"\"\"

ในงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 โครงงานพี่ปันน้อง KKU Mart ปี 6 เตรียมความพร้อมในการเสนอโครงงานเข้าร่วมกับโครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6 โดยการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมครั้งแรก ในการเปิดร้านในงานวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม ณ หน้าห้องโครงงาน ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) และในวันที่ 19 สิงหาคม หน้าอาคารศูนย์สารสนเทศ (หอสมุด) ซึ่งเปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ขอรับของบริจาคที่ทางโครงงานได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งได้รับการตอบจากผู้เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก

\"\"\"\"

Scroll to Top