ฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ประธานฝ่ายฯ ร่วมกับเครือข่ายผลิตสื่อและอีเลิร์นนิ่ง มข. ประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

วาระในการประชุมประกอบด้วย การแจ้งเพื่อทราบ ร่างกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน เรื่องพิจารณาแนวทางการดำเนินงานฯ พร้อมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงการถ่ายทอดสดในปีนี้ให้ญาติบัญฑิตได้รับชมภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

[ngg src=\”galleries\” ids=\”3\” thumbnail_crop=\”0\” display=\”basic_thumbnail\”]ข่าว/ภาพ : กมลพร อรรคฮาต

Scroll to Top