ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร เป็นวิทยากรหัวข้อ “การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Flipped Learning : Edmodo”

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล หัวข้อ “การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Flipped Learning : Edmodo” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง TA407 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Scroll to Top