ผลการประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7

การประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส จากโครงการเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง และอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดฯ ณ ห้องโถง อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีผลการประกวดดังนี้

– รางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 1 โครงงาน \”เพราะเราห่วงใย จึงอยากให้มีใบขับขี่\” รับเงินรางวัล 8,000 บาท
– รางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 2 โครงงาน \”คิดก่อนทิ้งขวด\” รับเงินรางวัล 6,000 บาท
– รางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 3 โครงงาน \”เด็กรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง\” รับเงินรางวัล 4,000 บาท
– รางวัลโครงงานคุณธรรม รางวัลชมเชย โครงงาน \”นักเรียนวัยใส รู้ทันภัยใกล้ตัว\” รับเงินรางวัล 3,000 บาท
– รางวัลโครงงานคุณธรรม รางวัลชมเชย โครงงาน \”ชุดนิทานหุ่นนิ้วมือ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย บ้านแคนทอง\” รับเงินรางวัล 3,000 บาท
– รางวัล Popular Vote โครงงาน \”เพราะเราห่วงใย จึงอยากให้มีใบขับขี่\” รับเงินรางวัล 8,000 บาท

Scroll to Top