ประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2558

[:th][banner id=\”\” text_icon=\”\” text_alignment=\”left\” border=\”True\” gradient=\”True\” button_text=\”เข้าสู่แบบประเมินภาษาไทย\” button_link=\”https://docs.google.com/forms/d/10Fi9T2wrYgTtm_aT1ZrjuvXI2EQT2qoJq9tH1ElEWF8/viewform\” link_target=\”_blank\” button_icon=\”\” button_size=\”small\”]ประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2558 (ไทย) [/banner]

[banner id=\”\” text_icon=\”\” text_alignment=\”left\” border=\”True\” gradient=\”True\” button_text=\”english language version\” button_link=\”https://docs.google.com/forms/d/1K9hLVW9jL9n-o4VOgRfE3cOpOhy7kxupPYxFD2oITbc/viewform\” link_target=\”_blank\” button_icon=\”\” button_size=\”small\”]Student–Centered Instruction Survey : Academic Year 2015 (english) [/banner]

แสดงรายรายชื่อทั้งหมด

The entry list[:en][banner id=\”\” text_icon=\”\” text_alignment=\”left\” border=\”True\” gradient=\”True\” button_text=\”เข้าสู่แบบประเมินภาษาไทย\” button_link=\”https://docs.google.com/forms/d/10Fi9T2wrYgTtm_aT1ZrjuvXI2EQT2qoJq9tH1ElEWF8/viewform\” link_target=\”_blank\” button_icon=\”\” button_size=\”small\”]ประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2558 (ไทย) [/banner]

[banner id=\”\” text_icon=\”\” text_alignment=\”left\” border=\”True\” gradient=\”True\” button_text=\”english language version\” button_link=\”https://docs.google.com/forms/d/1K9hLVW9jL9n-o4VOgRfE3cOpOhy7kxupPYxFD2oITbc/viewform\” link_target=\”_blank\” button_icon=\”\” button_size=\”small\”]Student–Centered Instruction Survey : Academic Year 2015 (english) [/banner]

แสดงรายรายชื่อทั้งหมด

The entry list[:]

Scroll to Top