ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนผ่านการศึกษาด้วยการศึกษาท้องถิ่น

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้บรรยาย เรื่อง ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนผ่านการศึกษาด้วยการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 261 คน วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเทล

\"15284994_1401333946573444_5676791452416305569_n\"
\"15319066_1401334303240075_2980734349998648427_n\"
\"15327370_1401333983240107_7991506280439270375_n\"
\"15193564_1401334003240105_6786597023559864807_n\"
\"15317884_1401334039906768_347863032822260287_n\"
\"15338788_1401334046573434_2314606855378438316_n\"
\"15179098_1401334243240081_5653014868040309060_n\"
\"15219614_1401334176573421_4643767536145290272_n\"
\"15241842_1401334183240087_215025932195618101_n\"
\"15253481_1401334229906749_1191609544186159202_n\"
Scroll to Top