ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด Thai MOOC

“ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด Thai MOOC” วันที่ 28-29 เม.ย. 59 ณ โรงแรม วินเซอร์สวีทส์ กรุงเทพฯ
โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน (ILTI) เข้าร่วมงานนี้ เพื่อเตรียมยกระดับการเรียนรู้แนวใหม่ที่จะพัฒนารายวิชาในระบบเปิดของมหาวิทยาลัย และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งสามารถพัฒนาและจัดการเรียนการสอนรายวิชาในระบบเปิดได้อย่างมีคุณภาพ

Scroll to Top