ประชุมสัมมนาติดตามการดำเนินการพัฒนารายวิชาในระบบ MOOC

ประชุมสัมมนาติดตามการดำเนินการพัฒนารายวิชาในระบบ MOOC ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 5โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน กล่าวแนะนำการติดตามช่วงที่ 1 ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

Scroll to Top