ประชุมวิชาการ Innovations for Digital Teaching and Learning in Higher Education

ประชุมวิชาการ Innovations for Digital Teaching and Learning in Higher Education ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารวิศวะ 50 ร่วมใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน บรรยายโดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ คือ – Professor DukHoon Kwak บรรยายในหัวข้อ Opening Learning for All: Supporting Learners, Teachers, Universities and Workforce Development
– Professor Gerry Hanley บรรยายในหัวข้อ Opening Learning for All: Supporting Learners, Teachers, Universities and Workforce Development
– ดร.วรสรวง ดวงจินดา บรรยายในหัวข้อ Technology Enhanced Learning (TEL) – A Demonstration

Scroll to Top