ประชาสัมพันธ์โครงการ Chevron Enjoy Science

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย นำโดย ผศ.ดร.อิศราก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ร่วมด้วยคุณเกษรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสแห่งสถาบันคีนัน ได้ไปประชาสัมพันธ์โครงการ Chevron Enjoy Science ให้กับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เพื่อแนะนำโครงการและเชิญชวนนักศึกษาวิชาชีพครูเข้าร่วมโครงการ และได้นำการทดลองวิทยาศาสตร์ไปแสดงให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกการทดลอง

Scroll to Top