บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ร่วมเป็นวิทยากรและคณะกรรมการจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเจ้าภาพ จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 35 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “Revolution of educational communications and technology: Transformation to smart society” โดย ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นวิทยากรอบรม Workshop หัวข้อ “การสร้าง Digital Classroom ด้วย Line App” และหัวข้อ “สร้าง Online Academy ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว ด้วย New Platform” โดย ดร.ยุทธนา สุมามาลย์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ และ นายระบิล ภักดีผล ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานฝ่ายเทคโนโลยี ซึ่งบุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่ออัพเดทความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนางานต่อไปอีกด้วย

Scroll to Top