บรรยายการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เป็นวิทยากร เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 30 ท่าน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องศึกษาต่อเนื่อง 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

\"kku_8680\"
\"kku_8681\"
\"kku_8682\"
\"kku_8683\"
\"kku_8685\"
\"kku_8686\"
\"kku_8687\"
\"kku_8690\"
\"kku_8691\"
\"kku_8692\"
\"kku_8693\"
\"kku_8694\"
\"kku_8695\"
\"kku_8697\"
\"kku_8698\"
\"kku_8699\"
\"kku_8700\"
\"kku_8701\"
\"kku_8702\"
\"kku_8703\"
\"kku_8704\"
\"kku_8706\"
\"kku_8707\"
\"kku_8708\"
\"kku_8709\"
\"kku_8710\"
\"kku_8711\"
\"kku_8712\"
\"kku_8713\"
\"kku_8715\"
\"kku_8716\"
\"kku_8720\"
\"kku_8721\"
\"kku_8726\"
\"kku_8727\"
\"kku_8728\"
Scroll to Top