ทดลองใช้ App Tracker กับครูในโครงการ Chevron Enjoy Science

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน นำทีม flied co ศูนย์ขอนแก่น เพื่อลงพื้นที่ตามโรงเรียนในการทดลองใช้ App Tracker กับครูในโครงการ Chevron Enjoy Science ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการหมุนเวียนและติดตามอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านมูลนาค โรงเรียนบ้านโนนข่า และโรงเรียนท่าศาลาประชารังสรรค์ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560

Scroll to Top