คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล ประจำปี 2565

        เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 9.30-11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสอบวัดสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล ประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากร โดยจัดสอบเป็นกลุ่มคณะ/หน่วยงาน โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จำนวน 29 คน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        หากคณะหรือหน่วยงานต้องการจัดสอบเป็นกลุ่มคณะ สามารถติดต่อมายังศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน หรือกรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://kku.world/dqtest (ผู้ประสานงานรวบรวมจำนวนผู้สอบก่อนกรอกฟอร์ม) โดยมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 คน โดยผู้ประสานงานกรอกแบบฟอร์มยื่นความประสงค์ และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมคู่มือการสอบได้ที่ https://kku.world/kkudqtest
หรือสมัครสอบออนไลน์ได้ตามรอบที่เปิดสอบดังนี้
 
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 (3 รอบ)
เวลา 9.30 – 11.30 น.
เวลา 13.30 – 15.30 น.
เวลา 19.00 – 21.00 น.
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 (2 รอบ)
เวลา 9.30 – 11.30 น.
เวลา 13.30 – 15.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 หมายเลขภายใน 42503
email : ltic.psli@kku.ac.th
Scroll to Top