คณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 21 มีนาคม 2560 มีคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องการจัดทำสื่อเพื่อนำความรู้สู่ชุมชน โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักรและ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสื่อต่างๆ ในด้านการเรียนการสอน

Scroll to Top