คณะกรรมการฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองประธานฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 คณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  ร่วมกับเครือข่ายผลิตสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2565 นั้น

โดยมีวาระการประชุมคือ กำหนดวันติดตั้งอุปกรณ์คือวันที่ 15 ธันวาคม และซ้อมจริงในวันที่ 17 ธันวาคม ซึ่งมีจุดรับชมประกอบด้วยบริเวณด้านในหอประชุมฯ 9 จุด บริเวณด้านนอกหอประชุมฯ สำหรับญาติบัณฑิต 2 จุดคือ บริเวณหอศิลปและวัฒนธรรม และ อาคารจตุรมุข อุทยานคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีการถ่ายทอดสดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook Fanpage เว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Scroll to Top