ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้รับรางวัล 2017 TRF-CHE Scopus young researcher award

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนนักวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 2017 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่มีผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ทางสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนจึงขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้รับรางวัล 2017 TRF-CHE Scopus young researcher award สาขา Humanities & Social Sciences ผศ. ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “Hybrid-to-Hybrid: สิ่งแวดล้อมปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แบบไฮบริดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบคู่ควบ” ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท

Scroll to Top