ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographics

 

\"46827895_1810685469059118_743811666205999104_n\"

ลักษณะกิจกรรม :
การบรรยาย และฝึกปฎิบัติ ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากรโดย : อาจารย์จีราวุฒิ บุญช่วยนำผล อาจารย์พิเศษจากคณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร : อาจารย์และบุคลากร จำนวน 40 ที่นั่ง

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
https://etraining.kku.ac.th/participant/register/72

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณยุทธนา สุมามาลย์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร/แฟกซ์ 0 4320 2899 ต่อเบอร์ภายใน 42515

 

Scroll to Top